Poker Strategy
ตอนที่ 268: บินขึ้น
By admin | | 0 Comments |

Podcast: เล่นในหน้าต่างใหม่ แอนดรูว์และเนทแบ่งปันคำแนะนำสำหรับหนังสือและพอดแคสต์และได้รับแรงบันดาลใจจากดาราโอเคิร์นีย์พูดคุยถึงประโยชน์ของวันหยุดสุดสัปดาห์ ในส่วนของกลยุทธ์แอนดรูว์ใช้เส้นที่ไม่ได้มาตรฐานกับฟิลกัลฟอนด์ในการชนะแบบก้าวหน้า การประทับเวลา 0:30 สวัสดี 24: 19 กลยุทธ์ลิงค์ BundyvilleStone MattressUnderworld Strategy http://www.boomplayer.com/en/poker-hands/Boom/28666025_17A2638EF1 HH ด้านล่างสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเปิด Boomplayer ได้ PokerStars Hand # 190740522966: Tournament # 2378947329, $ 500 + $ 500 + $ 50 USD Hold'em No Limit - Level VIII (500/1000) - 09/06/2018 15:38:54 ETTable '2378947329 32' 8-max ที่นั่ง # 3 คือ Button Seat 1: MrSweets28 (151471 ในชิปรางวัล $ 1,000) ที่นั่ง 2: twirlpro (ชิป 103945 รางวัล 500 เหรียญ) ที่นั่ง 3: ThePateychuk (33893 ในชิปรางวัล $ 500) ที่นั่ง 4: flavioreis88 (32690 ในชิปรางวัล $ 500) ที่นั่งที่ 5: dlanger610 (ชิป 21467 รางวัล $ 500) ที่นั่ง 6: foucault82 (106373 ในชิปรางวัล $ 500) ที่นั่ง 7: gremistaAK (ชิป 61218 รางวัล $ 500) ที่นั่ง 8: abarone68 (ชิป 40999 รางวัล $ 750) MrSweets28: เผยแพร่ ante 125twirlpro: เผยแพร่ ante 125 [Ah Kh]foucault82: เพิ่ม 1222 ถึง 2222gremistaAK: เพิ่ม 4778 ถึง 7000abarone68: foldsMrSweets28: เพิ่ม 9500 ถึง 16500twirlpro: foldsThePateychuk: foldsflavioreis88: foldsdlanger610: foldsfoucault82: โทร 14278gremistaAK: *** 9500 *** [6c 5c 3s]foucault82: checksgremistaAK: checksMrSweets28: เดิมพัน 12500foucault82: โทร 12500gremistaAK: พับ *** TURN *** [6c 5c 3s] [2d]foucault82: checksMrSweets28: ตรวจสอบ *** RIVER *** [6c 5c 3s 2d] [6h]foucault82: เดิมพัน 77248 และเป็น all-inMrSweets28: พับเดิมพันที่ไม่ได้รับเชิญ (77248) กลับไปที่ foucault82foucault82 รวบรวม 77000 จาก potfoucault82: ไม่แสดงมือ *** สรุป *** เงินกองกลางทั้งหมด 77000 | คราด 0Board [6c 5c 3s 2d 6h]ที่นั่ง 1: MrSweets28 หล่นในแม่น้ำที่นั่ง 2: twirlpro พับก่อนฟลอป (ไม่เดิมพัน) ที่นั่ง 3: Pateychuk (ปุ่ม) พับก่อนฟลอป (ไม่ได้เดิมพัน) ที่นั่ง 4: flavioreis88 (มู่ลี่ขนาดเล็ก) พับก่อน FlopSeat 5: dlanger610 big blind) พับก่อน FlopSeat 6: foucault82 รวบรวม (77000) ที่นั่ง 7: gremistaAK พับบน FlopSeat 8: abarone68 พับก่อน Flop (ไม่เดิมพัน)
คาสิโน ออนไลน์888 ทางเข้า คาสิโน คาสิโน 1688 คาสิโน 1988 คาสิโน ทรูวอลเล็ต
How David Haye (almost) Slayed Goliath
By admin | | 0 Comments |

Former World Heavyweight boxing champ David Haye was tasked with going from absolute beginner to taking on Goliath, the biggest poker tournament outside of Las Vegas, and he very nearly did it! Here, Grosvenor Poker Pro Jeff Kimber analyses the 10 key hands that saw The Hayemaker go so close before eventually finishing in 40th place from a field of over 9000 players Just 12 short months ago David Haye didn’t know whether a flush beat a full house, still called a straight a run and didn’t even know clubs from spades. Fast forward a year and the retired boxer faced off against 9300 sceptical poker players at the 2019 Goliath, all determined to take their shot at knocking out the former World Heavyweight Champion. With everyone waiting for Haye to fall on his face, the hard work done by David in the past year, along with the Grosvenor sponsored poker pros charged with coaching this absolute newbie, Joe Beevers, Katie Swift and me, paid amazing dividends as he came within 10 minutes of making the final day, eventually busting in 40th place in the biggest tournament ever held outside of Vegas, finishing ahead of not only all of his coaches, but over 9250 others! While far from the finished article, David has come on in leaps and bounds in his poker journey and while he still has plenty to work on, that competitive edge that saw Haye take on the biggest and baddest fighters in the world over 20 years as an elite pugilist saw him enjoying life as one of the top five stacks for much of day 2 of the Goliath. I’ve picked out some of the key hands from David’s run at the Goliath in early August, showing how far he’s come as well as some newer concepts that he will need to take on to take that next step on his poker journey. Day 1 100/300 Action – Deep stacked in level 4 of Goliath (100/300), David looks down at AQ UTG2 facing a 1200 raise from the under the gun player. He calls with AQo. A 25bb stack moves all in and the button cold calls a third of his stack behind. The raiser passes, David shoves and the button calls all in. Analysis – David’s play is fine up to a point. His call of the under the gun raise is correct given the perceived strength of the open from that position. Calling does open you up to being squeezed out of the pot without seeing a flop, but that’s unlikely to happen with a worse hand at this stage. When the 25bb stack shoves, that’s something we could consider calling if the action is passed back to us, but the cold call for a third of his stack by a player not yet invested in this pot exudes strength and is never being done with any hand Haye dominates, people are just folding AJ and AT. In fact the cold caller is probably at the stone bottom of his range with two jacks, the other hands he plays like this being AA, KK, QQ and AK. Conclusion – David needs to recognise how strong it is to enter a pot with 3 or 4 other players already in there, one of them all in, and pass hands like AQ here. His original call was fine, but the shove and cold call have now given us extra information about the hands we’re up against and AQ doesn’t fare well against this new range, meaning it’s a fold. Outcome – David called with AQ, was up against JJ and 88 and turned a queen to score a fortunate double knockout. Day 2 2h 42 4/8k Action – Having safely negotiated the bubble and made the money in his first ever clash with Goliath (if you exclude his World Heavyweight title clash with real life 7ft2 Goliath Nikolai Valuev), David starts his quest for a deep run in the best possible way with pocket aces. The table big stack, with nearly 90bb, makes it 21k from UTG3 with KTdd and action passes to David in the hijack. Rather than shove his 13bb he 3bets to 42k, 40% of his stack. The big stack peels but folds to a 30k c-bet on the 983cc flop and David wins the pot. Analysis – David has a fear of not being paid with his big hands, a classic beginner mistake and something we’ve worked on him with him, but his old habits came out here. It’s possible he could have won a bigger pot but at least he emerged unscathed here. Conclusion – Not only does the small 3bet look super strong, it puts you in tricky spots postflop, where even a small c-bet in relation to the pot was half of David’s stack. Shoving our whole range with 13bb facing a 2.5x open is much better, he exudes strength with the min 3bet.  2hr 50  4/8k Action – Playing 23bb, David opens to 20k UTG with pocket jacks. The next player to act shoves his whole 44bb stack in and it’s folded back round to David. He thinks for a while, looks his opponent up and down and folds his jacks face up. His opponent taps the table and shows David what a great fold he’d made by showing his pocket queens. Analysis – David’s open and sizing is fine, and when the next player makes such a large move all-in it’s easy to think you’ve got the best hand and are most probably up against AK. David used the lessons he’s been given in reading body language, as well as thinking back over hands he’d seen this opponent play, taking his time and eventually making a great fold. It’s probably no coincidence that he folded jacks preflop in one of the warm-up events we watched him play despite being very card dead, and was shown queens that time too. Conclusion – Now we’re playing some poker! Some players, even vastly experienced ones, would snap this all-in off thinking there’s no way they’re up against aces, kings or queens, but David was calm and considered and decided folding was his best move. Afterwards he told me that he was happy with the fold even if the guy had shown him a worse hand, understanding that it’s better to make a bad fold than a bad call and there’s many different routes to winning a poker tournament. 2 hr 59  4/8k With the post bubble carnage ensuing, there were a lot of all-ins in this level as people looked to go big or go home. UTG3 open shipped all-in for 9bb and the action passed to David in the cutoff with A4dd and 21bb. He reshoved to isolate and while he got heads-up, he also was given the bad news that the short stack had found pocket kings.However, a 98AQ3 run out saw David score the knockout. Analysis – It’s very close whether David should just fold A4 suited here or not, but given the sheer number of all-ins at this stage of the tournament and some of the cards being shown, it’s understandable why he didn’t fold. Once he decides to play, reshoving is definitely the best idea, and his aggression actually got TT to fold behind. Conclusion – At this stage of the tournament we’d really rather be the aggressor with suited wheel cards rather than the caller, but David’s reshove was good and he earned his good luck. 4 hr 35  6/12k  Action – The UTG player min-raised to 24k off a 22bb stack. The small blind called and, David, playing 550k, made it 50k from the big blind with A8cc.Both opponents called and the three of them saw a 789r flop. David c-bet 100k into 162k when it was checked to him on the flop, the UTG player moved all in for just over 100k more and the small blind passed. David called, saw he was winning against KTo and his hand held. Analysis – While it’s good that David balanced his small 3betting hands to include holdings like A8 suited and not just premiums, the sizing across the board needs to be bigger. A8 suited is a fine defending (rather than 3betting) hand against an under the gun player, but this aggression was targeted particularly towards a loose opener. His c-bet sizing was good, and he was priced in to call the shove. Getting the great news he was in front and needed to hold was a massive bonus.  Conclusion – A lot about this hand was good, the targeted aggression, the c-bet sizing, the knowledge that this is a must call even though he felt he was losing. While I’d in general prefer a call preflop, and if I was 3betting to make it bigger, as with a lot of these hands, David’s play is much better than his opponent’s, which after only 12 months of playing is some statement. (Later Day 2 session) 3min26 12/24k Action – UTG1 limps for 24k off a 28bb stack. It folds round to the small blind who makes it up and David looks down at QJo in the big blind and raises to 70k total, which just the limper calls. The flop comes KJ6r and  David cbets 150k, ¾ pot, which is called. The turn is the Jc, giving David trips. David checks, his opponent makes a tiny bet, 100k into nearly 500, and David check raises all in. Luke snap calls with K8cc, a turned flush draw to go with top pair, and bricks Analysis – While the raise size is slightly small (I like to go over 3x to a limp when out of position), David’s aggression and seizing control is excellent. His c-bet size is good and when he hits a beautiful turn the check to allow floats to barrel is perfect, getting all the money in as a strong favourite. Conclusion – While the run out was perfect given the flop call, David’s basics of taking control, punishing limps and imposing himself on the table is excellent. 3hr59   20/40k Action – It’s passed to David in the cut off and he makes it 110k with 77. The small blind shoves 410k (10bb) with A2dd and David makes the call. The small blind can’t find one of his three outs, but wins the pot anyway on a cruel KTKTJ run out to counterfeit David’s pocket sevens. Analysis – David played this pot perfectly and got a harsh lesson that the poker Gods can be cruel at times too! Conclusion – A lot of people have pointed out David ran pretty well during Goliath. Like all those people you think run well, he got unlucky at times too, and this was one of them. 4hr5   20/40k Action – The UTG+1 player raises to 115k from a 1.1m (27bb) stack. David, who just covered his opponent, 3bet to 230k UTG+3 with two red kings. The raiser called with A7o. Despite the ugly AT8dd flop, David bet 300k into 560k, when checked to. His opponent called. The turn was a beautiful king and even better, the UTG1 player decided to open ship all in for 590k drawing stone dead! Analysis – While the 3bet size is again on the small size, David got the pot heads up in position with the best hand. The ace high flop was ugly and probably warranted a mixture of checking or a small c-bet, though just over half pot wasn’t outrageous. Again, a dreamy turn card meant we didn’t get to see what the plan was if he didn’t get there once called on the flop, but it’s always nice for our opponent to shove drawing dead! Another case of David’s play being far superior to his opponent, who really was opening and peeling far too light with A7 offsuit.  Conclusion – A lucky turn card for David, but he’d found an unlucky flop given the hands and again…
Podcast สุดพิเศษ! คำถามเชิงกลยุทธ์ของคุณได้รับคำตอบแล้ว!
By admin | | 0 Comments |

ในช่วงสามปีที่ผ่านมาผู้ฟัง Thinking Poker ได้ระดมทุนมากกว่า 25,000 เหรียญสำหรับ Bay Area Urban Debate League ฉันชอบที่จะสร้างสถิติใหม่ในปีนี้และเพื่อให้ทำเช่นนั้นฉันมีรางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่บริจาคให้กับผู้ระดมทุนในปีนี้โดยเฉพาะ: ใครก็ตามที่บริจาค 5 เหรียญขึ้นไปสามารถถามคำถามได้ นี่เป็นโอกาสของคุณที่จะได้รับภูมิปัญญาโป๊กเกอร์ที่คุณต้องการจากฉันแม้ว่าคุณจะถามเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ใช่โป๊กเกอร์ ด้วยความช่วยเหลือของแขกบางคน (Nate เคยเป็นอาสาสมัครแล้วดังนั้นอย่าลังเลที่จะถามคำถามเกี่ยวกับเขา) ฉันจะสร้างชุดพอดแคสต์ซึ่งจะตอบคำถามของคุณทั้งหมดและแบ่งปันคำตอบทั้งหมดกับทุกคนที่บริจาค ดังนั้นโดยพื้นฐานแล้ว $ 5 ไม่เพียงให้คุณมีโอกาสได้รับคำตอบสำหรับคำถามโป๊กเกอร์ของคุณ แต่ยังสามารถเข้าถึงคำตอบสำหรับคำถามโป๊กเกอร์ของทุกคน คลิกที่นี่เพื่อบริจาคของคุณตอนนี้! Bay Area Urban Debate League เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งฉันมีความมุ่งมั่นอย่างมากในฐานะสมาชิกคณะกรรมการอาสาสมัครและผู้บริจาค การโต้วาทีในโรงเรียนมัธยมและวิทยาลัยทำให้ชีวิตของฉันเปลี่ยนไปและในช่วง 17 ปีที่ฉันเข้าร่วมในขบวนการอภิปรายในเมืองฉันได้เห็นว่ามันเปลี่ยนชีวิตของเด็กด้อยโอกาสหลายร้อยคนอย่างไร หากคุณชอบฟังฉันพูดคุยเกี่ยวกับโป๊กเกอร์ใน Thinking Poker Podcast หรือในวิดีโอกลยุทธ์ของฉันการอภิปรายคือเหตุผลที่ฉันสามารถคิดวิเคราะห์และวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจนที่สุด โปรดช่วยฉันขยายโอกาสนี้ให้กับเยาวชนที่ได้รับประโยชน์อย่างมาก หากคุณต้องการรับฟังข้อเสนอแนะจาก BAUDL ที่กำลังถกเถียงกันโปรดดูวิดีโอด้านล่าง “[Debate] มันทำให้ฉันรู้สึกฉลาดอย่างที่ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อน "
คาสิโน ออนไลน์888 ทางเข้า คาสิโน คาสิโน 1688 คาสิโน 1988 คาสิโน ทรูวอลเล็ต
ตอนที่ 328: Mason Malmouth
By admin | | 0 Comments |

Mason Malmouth เจ้าของ Two Plus Two ร่วมกับ Nate และ Andrew เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับประวัติของ Two Plus Two หนังสือเล่มใหม่ของเขา The History of the World From a Gambler's Perspective และอื่น ๆ ในส่วนเชิงกลยุทธ์ Andrew กำลังหารือเกี่ยวกับการสร้างหลุมฝังกลบในหลายช่องทางเราจะบริจาครายได้ทั้งหมดตั้งแต่เดือนมิถุนายนจากร้าน Nitcast เพื่อมอบให้โดยตรง รับนักรบจากสุดสัปดาห์หรือเล่นโป๊กเกอร์ที่ดีที่สุดและช่วยเหลือผู้คนที่ยากจนในขณะที่คุณอยู่ที่นั่น! Timestamps0:30 กลยุทธ์ 28:14 Mason Malmuth กลยุทธ์เราเล่น $ 0.10 / 0.25 ในการจุดระเบิดและฉันนั่งอยู่ในมู่ลี่ตัวเล็กพร้อมกับคลับ Qc 6c และกอง 105BB UTG + 1 limps, MP เพิ่มเป็น $ 0.50, การโทร HJ, ปุ่มจ่าย, ฉันจ่าย, การโทร BB และ UTG1 6 วิธีในการปัดที่มาพร้อมกับ Ts8c3c ด้วยเงินกองกลาง 3 เหรียญ ฉันตรวจสอบ BB นำไปสู่การเดิมพันขั้นต่ำ 0.25 ดอลลาร์การเพิ่มพรีฟล็อปเพิ่มขึ้นเป็น 1.25 ดอลลาร์ HJ fold, button call, I call, BB call และ UTG + 1 fold 4 วิธีในการหมุนด้วยเงิน 8.25 ดอลลาร์ในเงินกองกลางที่มี 2c BB bet 0.25 ดอลลาร์พรีฟล็อปเพิ่มเป็น 2.25 ดอลลาร์ทิ้ง 9.67 ดอลลาร์ 3 เท่าไปที่แม่น้ำด้วยหม้อ 15 ดอลลาร์ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นอิฐ 5 ของเพชร ฉันตรวจสอบและ BB อีกครั้งนำไปสู่การเดิมพันขั้นต่ำ 0.25 ดอลลาร์หลังจากนั้นการเพิ่มพรีฟล็อปจะผลักสแต็คเดิมพันที่เหลือของเขาออกไปด้วยเงินกองกลางประมาณ 2/3 ฉันแค่โทรผลักบีบีใส่เงินทั้งหมดที่เหลือ $ 12.53
คาสิโน ออนไลน์888 ทางเข้า คาสิโน คาสิโน 1688 คาสิโน 1988 คาสิโน ทรูวอลเล็ต
ตอนที่ 332: โพลาไรซ์
By admin | | 0 Comments |

เนทและแอนดรูว์ทำลายสองมือที่ถือโดยผู้ฟังโดยมุ่งเน้นที่ผู้เล่นคนใดมีช่วงโพลาไรซ์มากกว่าและสิ่งนี้ส่งผลต่อการตัดสินใจเดิมพันและการเดิมพัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกสอนโปรดไปที่ http://www.thinkingpoker.net/coach/ นักกลยุทธ์มือ 1 เกมนี้เป็นเกมเหย้า 7 มือ $ 5 / $ 5 blinds BT vs. BB Pre-Hero เพิ่มขึ้นถึง $ 15 บนปุ่ม Qc7c BB เพียงแค่จ่าย เงินกองกลางอยู่ที่ 35 เหรียญ Flop: 7hKhAd, BB checks, Hero bets $ 12, BB call เงินกองกลางอยู่ที่ 71 เหรียญเทิร์น: 6d, BB เช็คและเช็คย้อนหลัง เงินกองกลางยังคงอยู่ที่ 71 เหรียญแม่น้ำ: Qd, BB นำไปสู่ ​​$ 25, Hero เพิ่มเป็น 75 เหรียญ, BB จ่าย หม้อสำหรับตัวละครที่มีสองคู่และ BB แสดง AhTc สำหรับหนึ่งคู่ Strategic Hand 2 นี่คือทัวร์นาเมนต์ที่มีการรับประกัน $ 1,500 สำหรับ ACR ซื้อ 1.65 เหรียญ เราห่างจากท้าย reg ประมาณครึ่งนึงม่านบังตาคือ 650/1300 พับให้วายร้ายของ BU พวกเขาขั้นต่ำเพิ่มเป็น 2600 โดยมี 48K ตามหลัง SB โทร 80K ด้านหลัง ฉันอยู่ใน BB กับ 9c9d และฉันครอบคลุมทั้งสองอย่าง ฉันโทรปัด 3 ครั้งโดยมีเงินกองกลาง 9,100 คนร้ายมี 48,000 อยู่เบื้องหลัง ความล้มเหลวคือการตรวจสอบ 3h2h2cSB ฉันเดิมพัน 4550 BU เพิ่มขึ้นเป็น 11K SB พับ ฉันกำลังโทร. เทิร์นคือ Kd ฉันเช็ค BU เช็ค แม่น้ำคือ 9 ชม.
คาสิโน ออนไลน์888 ทางเข้า คาสิโน คาสิโน 1688 คาสิโน 1988 คาสิโน ทรูวอลเล็ต
GOLIAT: ผู้นำของแพ็คเกจ
By admin | | 0 Comments |

GOLIATH ลุยโลด ... ออนไลน์! ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวันที่ 1-9 สิงหาคม 2020 ถูกบล็อกในไดอารี่ของคุณ เมื่อเทียบกับทัวร์นาเมนต์อื่น ๆ ในกลุ่มซื้อเข้าของเขาฉันคาดการณ์ว่ากิจกรรมหลักของโกลิอัทมูลค่า 125 ปอนด์ (เริ่มในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม) จะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่คุ้มค่าที่สุดในปี 2020 แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดในกิจกรรมหลักและหากคุณเข้าร่วม ยิงที่ฐานคุณจะทำผิดพลาดหากคุณไม่ตรวจสอบตารางการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมองของการจัดอันดับที่เพิ่มขึ้นที่ 2,000 ปอนด์หากคุณเล่นโป๊กเกอร์และชอบเงินคุณต้องมองหาโปรโมชั่นที่ดีในการจัดอันดับ . แนวคิดคือการบดเกมโป๊กเกอร์บางเกมในช่วงเวลาหนึ่งและผลงานประจำวันของคุณจะจัดอันดับตามผู้เล่นคนอื่น ๆ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายรางวัลจะมอบให้กับผู้เล่นที่อยู่ด้านบนสุดของการจัดอันดับ ในสมัยของฉันฉันชนะการจัดอันดับหรือสองอันดับและจะให้คำแนะนำฟรีเกี่ยวกับวิธีเพิ่มโอกาสของคุณ แต่อันดับแรก - ทำไมคุณถึงสนใจ? การจัดอันดับทั้งหมดไม่เท่ากันการจัดอันดับของเว็บไซต์บางแห่งเป็นเพียง "การคืนทุน" สำหรับโรงสีที่ใหญ่ที่สุด นี่คือการส่งเสริมให้ "รีจิสเตอร์" เลือกเว็บไซต์โป๊กเกอร์มากกว่าเว็บไซต์อื่นและฉันเองก็ทำเงินได้ดีจากโปรโมชั่นเช่นนี้ อย่างไรก็ตามบ่อยครั้งที่ผู้ที่ไม่ใช่มืออาชีพถูกกีดกันจากการแข่งขัน สองสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโปรโมชั่นตามทัวร์นาเมนต์คือ (1) การจัดอันดับที่มีรางวัลน้อย แต่มีระยะเวลาโปรโมชั่นนานเกินไป (ดังนั้นผู้ย่อยที่ใหญ่ที่สุดจะสรุปกิจกรรมและการล้างข้อมูลหลายรายการอย่างสม่ำเสมอ) และ (2) กำหนดการที่ไม่สามารถบรรลุได้เพื่อการพักผ่อน ผู้เล่นที่ต้องทำงานประจำวันครอบครัวหรือภาระผูกพันอื่น ๆ (เว็บไซต์โป๊กเกอร์บางแห่งให้รางวัลกับการหลอกลวงในอดีตด้วยโดยมีผู้เล่นที่เหยียดหยามจำนวนมากเข้าร่วมกองกำลังเพื่อเล่นในบัญชีเดียว - เปลี่ยนเงื่อนไขของไซต์เพื่อให้ได้ปริมาณการเล่นที่ผู้เล่นคนเดียวจะเป็นไปไม่ได้) แม้ว่าฉันจะเล่นโป๊กเกอร์เพื่อหาเลี้ยงชีพ แต่ฉันก็มี ไม่ลืมรากเหง้าของฉันและฉันชอบดูโปรโมชั่นที่เป็นประโยชน์สำหรับทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ น่าเล่นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการพักผ่อนฉันชอบเทศกาลโป๊กเกอร์ที่ดีและตารางเวลาที่มีการซื้อต่ำเป็นส่วนใหญ่เป็นหนึ่งในโอกาสที่น่าสนใจที่สุดสำหรับนักล่ามูลค่า ทางเข้า Goliath ส่วนใหญ่อยู่ที่ 55 ปอนด์หรือน้อยกว่าและมีดาวเทียมสำหรับรายการตั้งแต่ 30 ปอนด์ขึ้นไป ตารางนี้มุ่งเน้นไปที่ผู้เล่นพักผ่อนโดยมี 5 ทัวร์นาเมนต์ในสุดสัปดาห์แรก 5 ทัวร์นาเมนต์ในวันธรรมดา (หนึ่งคืนทุกวันเริ่มเวลา 19:00 น.) จากนั้น 5 ทัวร์นาเมนต์ในสุดสัปดาห์ที่สองรวมถึง GOLIATH MAIN EVENT GOLIAT นั่นคือ 15 ทัวร์นาเมนต์โดยผู้เล่นในซีรีส์ถอดชุดเกราะ Grosvenor ซึ่งรวมตั๋ว 560 ปอนด์ 225 ปอนด์ 130 ปอนด์และ 3 ปอนด์ นอกจากนี้ยังมีตั๋วราคารวม 1295 ปอนด์สำหรับที่นั่งที่ 2-10 เงินในการจัดอันดับไม่ได้นำมาจากเงินรางวัล แต่จะเพิ่มโดย Grosvenor อย่าให้เงินฟรี! ดังนั้นในชั้น ... # 1: เพิ่มระดับเสียงกฎข้อที่หนึ่งบนแผนภูมิคือระดับเสียงระดับเสียงระดับเสียง คุณไม่จำเป็นต้องเล่นทุกเหตุการณ์ แต่เพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดคุณต้องเล่นระดับเสียงให้มากที่สุด แต่ละเหตุการณ์ที่คุณเล่นมีค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 10 คะแนนในการจัดอันดับ โชคดีที่ตารางงานด้านข้างค่อนข้างเบาและเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ สิ่งสำคัญคือระบบคะแนนจะต้องไม่เลือกปฏิบัติในการซื้อใน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการชนะทัวร์นาเมนต์ 5 ปอนด์จะได้รับคะแนนมากพอ ๆ กับการชนะทัวร์นาเมนต์ 55 ปอนด์ข้อยกเว้นประการเดียวคือกิจกรรมหลักของ Goliath ซึ่งมีคะแนนสองเท่า มีทัวร์นาเมนต์ที่หลากหลายตั้งแต่การแข่งขันสูงหกรายการไปจนถึงการซื้อซ้ำไปจนถึงรางวัลโอมาฮาและการแข่งขันส่วนใหญ่มีรางวัลด้านกีฬา 10,000 ปอนด์ ยิ่งคุณเล่นมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งสามารถชนะได้มากขึ้นเท่านั้นดังนั้นคะแนน # 2: ดาวเทียมในสำหรับโอกาสสูงสุดในการเป็นผู้เล่นซีรีส์ให้พิจารณาดาวเทียมเพื่อซื้ออินที่สูงขึ้นหากพวกเขาไม่อยู่ในงบประมาณปกติของคุณ คุณจะเล่นได้ดีขึ้นเมื่อคุณอยู่ในเขตความสะดวกสบายของคุณดังนั้นคุณต้องมีคุณสมบัติถูกถ้านั่นหมายความว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเล่นเกม A มีการจัดกิจกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมายสองรายการพร้อมเงินรางวัล 50,000 ปอนด์ นี่เป็นเวลาที่เหมาะสำหรับการถ่ายภาพ การแข่งขันผ่านดาวเทียมเป็นเกมที่ให้ผลกำไรอย่างมากในสิทธิของตนเองและรายได้จากการเล่นโป๊กเกอร์ตลอดชีวิตของฉันส่วนใหญ่มาจากดาวเทียม พวกเขายังคงเป็นเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจกลยุทธ์ดาวเทียม เวอร์ชันย่อคือ: ในดาวเทียมที่มีที่นั่งหลายที่นั่งที่มีค่าเท่ากันเมื่อคุณเข้าใกล้บอลลูนหลีกเลี่ยงการรวมทั้งหมดและเสี่ยงต่อการซ้อนทั้งหมดของคุณ เมื่อคุณได้รับการคุ้มครองหรือถูกปิดโดยผู้เล่นคนอื่นหลาย ๆ มือ (เช่น AK) ซึ่งปกติจะทำกำไรได้ปานกลางในการจ่ายเงินทั้งหมดจะกลายเป็นพับ คุณต้องการเป็นคนแรกที่มีโอกาสมากมายที่จะทำให้คนอื่นยอมแพ้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกลยุทธ์ดาวเทียมของ Google Poker # 3: ลงทะเบียนเมื่อต้นสัปดาห์คุณจะเล่นทัวร์นาเมนต์ "ตามปกติ" ซึ่งโดยปกติหมายถึงการเล่นเพื่อชนะยกเว้นแน่นอนสำหรับฟองจ่ายที่ชัดเจน ลงทะเบียนเมื่อเริ่มการแข่งขันเพื่อให้ตัวเองมีโอกาสสะสมชิปสูงสุด ในปีนี้มีกิจกรรม "PKO" (Progressive Knock-Out) สองรายการซึ่งเป็นรูปแบบการแข่งขันโป๊กเกอร์ที่น่าตื่นเต้นและได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการลงทะเบียนก่อนหน้านี้ในทัวร์นาเมนต์ที่น่าพิศวง: เมื่อผู้เล่นตกรอบเงินรางวัลจะหมดลงอย่างช้าๆดังนั้นคุณจึงเผาผลาญเงินทุนด้วยการลงทะเบียนช้า การกระทำนั้นเร็วและหลวมอย่างสม่ำเสมอและสนามจะบางลงเร็วกว่าในทัวร์นาเมนต์ปกติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ที่นั่นในตอนเริ่มต้นเพื่อรับชิ้นส่วนของคุณและไม่ต้องกังวลกับการจ่ายเงินทั้งหมดเมื่อคุณครอบคลุมผู้เล่นคนอื่นและมีโอกาสที่เหมาะสมในการชนะ คุณต้องโทรออกซึ่งดูเหมือนจะหลุดลอยไปในเกมปกติ # 4: การรู้จักระบบการให้คะแนนผู้เล่นทัวร์นาเมนต์ที่มีประสบการณ์ทุกคนต่างชื่นชมว่ามีความสมดุลระหว่างการสะสมชิปและการอยู่รอด บางครั้งคุณต้องเล่นให้เข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากชิปที่หายไปมีราคาสูงกว่าการชนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าใกล้ฟองสบู่หรือตารางสุดท้ายดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องติดตามการจ่ายเงินรางวัล หลักการเดียวกันนี้สามารถใช้ได้เมื่อคุณต่อสู้ในอันดับและสิ่งนี้อาจส่งผลต่อกลยุทธ์ของคุณในเกม หากคุณทำได้ดีในสองสามวันนี้ให้ตรวจสอบระบบคะแนนออนไลน์ แต่ละกิจกรรม Goliath จะให้รางวัลระหว่าง 10 คะแนน (สำหรับการมีส่วนร่วมเท่านั้น) และ 100 คะแนน (สำหรับการชนะ) - ตัวเลขเหล่านี้เพิ่มเป็นสองเท่าเป็น 20 ... 200 ในกิจกรรมหลักของ Goliath ในระยะสั้นระบบคะแนนค่อนข้างแบนเมื่อเทียบกับโครงสร้างการจ่ายเงินของทัวร์นาเมนต์ปกติการมีส่วนร่วมที่คุ้มค่าและความสม่ำเสมอ # 5: ปรับเปลี่ยนตามความคืบหน้าของสัปดาห์ขึ้นอยู่กับว่าคุณจัดการกับคู่แข่งรายอื่นในการจัดอันดับอย่างไรแผนเกมของคุณอาจเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในสองวิธี หากคุณได้ตำแหน่งที่ดีในการจัดอันดับคุณจะปรากฏตัวต่อหน้าผู้เล่นที่อยู่ต่ำกว่าคุณและสถานการณ์ที่ดีที่สุดของพวกเขาคือการแซงหน้าคุณด้วยความแตกต่างเพียงเล็กน้อยที่ดีที่สุดเราสามารถแนะนำให้คุณเล่นกลยุทธ์ "ขั้นบันได" ซึ่ง คุณพยายามล็อคจุดที่ดี แต่ไม่ดีในกิจกรรมที่เหลือของคุณ นี่อาจหมายถึงการผ่านจุดปิดบางจุดเพื่อลดความเบี่ยงเบน หากคุณโชคดีพอที่จะอยู่ในอันดับต้น ๆ แต่ในการแข่งขันที่ใกล้ชิดคุณอาจต้องไปทางอื่น อาจมีสถานการณ์ที่คุณต้องเล่นด้วยความผันแปรสูงแม้ว่ามันจะส่งผลกระทบต่อ "ความคาดหวังต่อดอลลาร์" ในทันที นี่คือสองตัวอย่าง (1) การเดิมพันในช่วงรีบาวด์ของทัวร์นาเมนต์อาจถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์หากตำแหน่งสุดท้ายที่ดีในเหตุการณ์นั้นช่วยเพิ่มสถานะของอันดับของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ (2) คุณอาจต้อง (บางส่วน) ละเว้น ICM ตอนที่ฉันได้รับรางวัล GUKPT Passport ในปี 2016 ฉันจำได้ว่ากำลังแสดง "ICM ฆ่าตัวตาย" บนฟองเงินของทัวร์นาเมนต์ Mosh Pit ทุกวันโดยจ่ายเงินทั้งหมดด้วยมือที่ปกติจะอ่อนแอเกินไป ฉันทำเช่นนี้เพราะฉันได้กำหนดส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญในอันดับที่ 1 ในขณะที่เงินสดขั้นต่ำจะไม่มีผลต่อมูลค่าคะแนนของฉัน ฉันได้รับรางวัลทั้งหมดในคีย์นี้และยังคงดาวน์โหลดกิจกรรมและการจัดอันดับ การปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สุดควรทำที่การซื้อต่ำสุดเนื่องจากการเสียสละ EV ในทันทีนั้นน้อยกว่าการเพิ่มแต้มที่เป็นไปได้มาก คุณอาจต้องการเล่นโต๊ะน้อยลงในสุดสัปดาห์ที่สองเพื่อเพิ่มความได้เปรียบของคุณในงาน Goliath # 6: เล่นโป๊กเกอร์ที่ดีอย่าพลาดคำแนะนำที่สำคัญที่สุด วิธีที่ดีที่สุดในการทำลายอันดับคือการบดขยี้ตาราง กรอสเวเนอร์โป๊กเกอร์คลั่งไคล้โครงสร้างต่างๆในปีนี้ นาฬิกาของทัวร์นาเมนต์บางรายการมีความยาวมากและมีกิจกรรมสองวันสี่วันรวมถึงกิจกรรมหลักของโกลิอัทซึ่งมีระดับตาบอดที่ยาวนานอย่างไม่น่าเชื่อ โครงสร้างเหล่านี้แทบจะไม่เคยได้ยินมาก่อนในระดับต่ำของการลงทะเบียนออนไลน์ การเล่นที่มั่นคงอดทนและการเลือกที่นั่งอย่างรอบคอบจะได้รับรางวัล ฉันจะเปิดเผยความลับให้กับคุณ หลายคนเล่นได้แย่กว่าปกติในการแข่งขันซ้ำและซื้อซ้ำ ฉันมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าอัตราการชนะของฉันในทัวร์นาเมนต์การซื้อซ้ำนั้นสูงกว่าทัวร์นาเมนต์ปกติ นี่ไม่ใช่เพราะฉันสามารถทำเงินได้อย่างน่าอัศจรรย์ด้วยการยิงกระสุนมากกว่าคนอื่นหรือฉันทำการเคลื่อนไหวพิเศษบางอย่างโดยรู้ว่าฉันสามารถตอบโต้ได้หากพวกเขาล้มเหลว: ฉันได้พิมพ์เงินจากการแข่งขันรีบาวน์ตลอดอาชีพของเขาด้วยซ้ำ เมื่อฉันเริ่มต้นในฐานะมืออาชีพที่อยากตะกายเล่นจากแบ๊งค์ธรรมดา ๆ โดยทั่วไปฉันบลัฟน้อยลงในช่วงที่ซื้อใหม่ / เข้าใหม่เพราะคนพับไม่พอ การกลับเข้ามาใหม่และระยะเวลาการไถ่ถอนเป็นเหมืองทองคำที่สมบูรณ์ ดังนั้นหากคุณเห็นใครบางคนเล่นอย่างบ้าคลั่งให้ใส่ใจกับความแตกต่างของเกมของเขาทำการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและใช้ประโยชน์ ฉันรับรองว่าใครก็ตามที่ยิงกระสุนไม่กี่นัดเป็นประจำในระดับแรก ๆ ของทัวร์นาเมนต์จะเล่นโป๊กเกอร์ที่ไม่ดีและเมื่อมีคนเล่นโป๊กเกอร์ที่ไม่ดีก็จะดีสำหรับคนอื่น ๆ อย่าพลาดผู้เล่นหลายคนจะเล่นเฉพาะในกิจกรรมหลักของโกลิอัทข้ามเหตุการณ์ข้างเคียงและรับโอกาสในอันดับ ดาวเทียมทำงานมาหลายเดือนแล้วดังนั้นจะมีผู้เล่นหลายคนที่มีตั๋ว 125 ปอนด์ แต่ไม่มีเจตนาที่จะเล่นปาร์ตี้ ใช้ประโยชน์จากเงินที่ตายแล้วและเงินรางวัลที่อ่อนแอ ขอให้โชคดีและพบกันเร็ว ๆ นี้ สำหรับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ Goliath คลิกที่นี่ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็น
ปอยเปต คาสิโน เกมส์ยิ่งปลา คาสิโน ได้เงินจริงไหม เล่น คาสิโน คาสิโน191 คาสิโน 88
Katie Swift: โกลิอัทคนแรกของฉัน
By admin | | 0 Comments |

ประสบการณ์ครั้งแรกมักจะน่าจดจำ ก้าวแรกวันแรกที่โรงเรียนรถคันแรกรักครั้งแรก ครั้งแรกของฉันในโกลิอัทก็ไม่ต่างกัน - น่าจดจำมากและด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง! ย้อนกลับไปในปี 2015 ฉันได้ยินเกี่ยวกับโกลิอัทผ่านพ่อแม่ของฉันซึ่งเคยเข้าร่วมและชื่นชอบงานนี้เมื่อปีที่แล้ว อธิบายว่าเป็น "WSOP เวอร์ชันอังกฤษ" พร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าขณะที่พวกเขาแบ่งปันรายละเอียดของงาน มันก็เพียงพอที่จะขายให้ฉันเด็บบี้ฟาร์บราน้องสาวของฉันและฉันจองไว้สำหรับสุดสัปดาห์สุดท้ายของเทศกาล เธอท้องกับหลานชายคนแรกของฉันดังนั้นนี่จึงเป็นทริปที่สมบูรณ์แบบก่อนที่ความเป็นแม่จะเริ่มขึ้น บรรยากาศเป็นไปอย่างไม่มีที่ติ ห้องโถงขนาดใหญ่ผู้เล่นหลายพันคนเล่นดนตรีและช่างพูดทุกคนร่าเริงและมีความสุข มันเป็นความสุขที่แท้จริงที่ได้เล่นในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ แม่และพ่อของฉันซูและเควินโอคอนเนอร์พูดถูก - มันเหมือนกับ WSOP ในแง่ของขนาดและเสียง กระสุนนัดแรกของฉันไม่เป็นไปตามแผนฉันหลุดออกไปก่อนเวลาและตั้งใจจะเล่นงานไซด์หรือโป๊กเกอร์เงินสดแทน ฉันเป็นผู้เล่นที่สนุกสนานและความสามารถในการกลับเข้ามาใหม่เป็นแนวคิดใหม่ในตอนนั้น อย่างไรก็ตามเด็บบี้ทำให้ฉันมั่นใจว่าฉันควรลองอีกครั้งเพราะเงินรางวัลมหาศาลที่พัฒนาขึ้น โดยโชคชะตาชายคนหนึ่งจากคาสิโน Grosvenor ในพื้นที่ของฉันอยู่ที่นั่น เขามีตั๋วสำรองอยู่แล้ว แต่เขาต้องเปลี่ยนใหม่ในภายหลังดังนั้นเราจึงแลกเปลี่ยนกันและฉันก็ไปเล่นกิจกรรมหลักอีกครั้ง หลังจากพักรับประทานอาหารเย็นในเวลานั้นและรายการได้ปิดลงแล้วดังนั้นจึงเป็นโอกาสสุดท้ายจริงๆ บันทึกทั้งหมด 4210 รายการต่อสู้เพื่อเอาชนะโกลิอัท! แน่นอนเมื่อคุณเล่นโป๊กเกอร์สแต็คจะผันผวน ของฉันก็ไม่ต่างจากเหตุการณ์นี้ แน่นอนว่ามีหลายครั้งที่ฉันโชคดี แต่ฉันก็มีส่วนแบ่งจากช็อตที่ไม่ดีและการตีเช่นเดียวกับผู้เล่นทุกคนในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง กุญแจสำคัญคือการสงบสติอารมณ์อดทนและเพิกเฉยต่อผู้เล่นจำนวนมากเพียงแค่ให้ความสำคัญกับผู้เล่นที่ฉันแข่งขันโดยตรงที่โต๊ะปัจจุบันของฉัน จนถึงทุกวันนี้วิธีการและทัศนคติที่สงบนี้กระตุ้นให้ฉันบรรลุผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ซึ่งฉันภูมิใจมากทั้งในแบบสดและแบบออนไลน์ ฉันย้ายข้ามเขตข้อมูลบันทึกโดยอยู่ภายใต้เรดาร์รวบรวมสแต็คที่เรียบง่ายเป็นเวลาสองวัน ด้วยข้อได้เปรียบที่ฉันไม่มีความกดดันฉันจึงนั่งตื่นเต้นในวันที่สองของฉันและเริ่มประเมินคู่ต่อสู้ของฉันทันที ไม่นานก่อนเกมจะเริ่มและโต๊ะของฉันก็พังเพราะผู้เล่นถูกเขี่ยออก ฉันกำหนดให้ฉันไปที่โต๊ะถัดไปซึ่งพังทันทีก่อนที่ฉันจะนั่งลงด้วยซ้ำ! ตัวเลขลดลงอย่างมาก ก่อนที่ฉันจะรู้เรากำลังเข้าใกล้ฟองสบู่ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจเสมอด้วยเกมแห่งความกดดันระหว่างกองสั้นกลางและใหญ่ ฉันหมุนรอบกลางดังนั้นมันจึงค่อนข้างสบาย ใช้เวลาไม่นานในสนามใหญ่จนกว่าเราจะได้รับเงินและฉันได้รับเงินก้อนแรกของโลกจากโกลิอัท! ผู้เล่นถูกกำจัดอย่างรวดเร็วหลังจากฟองสบู่แตกและไม่นานก่อนที่ฉันจะเข้าสู่วันสุดท้ายโดยเหลือเพียงสองโต๊ะเท่านั้น จนถึงวันสุดท้ายฉันไม่ลืมเกี่ยวกับความสนใจที่เหลืออยู่รอบ ๆ ผู้เล่นคนอื่น ๆ สองโต๊ะสุดท้ายซึ่งหนึ่งในนั้นคือตารางการแสดงสดตั้งอยู่ที่มุมห้องขนาดใหญ่และแขวนจากราวบันไดของผู้ชม ทันใดนั้นดูเหมือนจริง เส้นประสาทเล็กน้อยพุ่งเข้ามาแทนที่ความตื่นเต้นของฉันจากวันก่อน เข้ามานั่งที่โต๊ะฉันเข้าไปในโซนของฉัน ไม่สนใจครอบครัวและเพื่อน ๆ ของฉันฉันเล่นเกมของฉันเลือกที่นั่งของฉันในขณะที่ตระหนักถึงการกระทำและการกำจัดโต๊ะอื่น ๆ เมื่อครู่มาถึงโต๊ะสุดท้าย! พูดตามตรงฉันไม่ได้ตระหนักถึงความรกร้างว่างเปล่าของงานเพราะฉันพลาดช่วงเวลาที่เหลือของสัปดาห์หลังจากมาถึงในวันศุกร์เท่านั้น ในความเป็นจริงมันไม่ได้จนกว่าฉันจะเข้าร่วมเทศกาลทั้งหมดในปีถัดไปฉันก็ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งที่ได้รับเมื่อฉันมาถึงตารางสุดท้ายนี้ ตำแหน่งทางซ้ายสุดของผู้ชนะ Miikka Toikka ทำให้ฉันมีความสุขมาก เขา (และยังคงเป็น) นักเตะและผู้ชายที่ยอดเยี่ยมเปล่งประกายความมั่นใจในทุกการเคลื่อนไหวที่ดุดันที่เขาทำ มันเป็นตารางสุดท้ายที่ค่อนข้างแข็งขันโดยผู้เล่นทำการเคลื่อนไหวบางครั้งก็ได้รับผลที่ตามมาของ ICM โดยประมาทบางครั้งแสดงให้เห็นถึงความเหนื่อยล้าและความไม่มีประสบการณ์อย่างชัดเจน ฉันปรับแนวทางเพื่อคัดท้ายอย่างระมัดระวังและใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เพื่อขึ้นบันได ช่วยให้ฉันรู้สึกสดชื่นและตื่นตัวฉันมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวและเพื่อน ๆ ในสนามแข่งซึ่งตื่นเต้นและให้กำลังใจไม่แพ้กัน ในที่สุดเราก็มี 4 มือ ฉันยินดีที่จะตกลงกับข้อตกลงที่ไม่ยุ่งยากที่นำเสนอโดยผู้นำชิป รางวัลอันดับหนึ่งจะต้องลดลง 5,000 ปอนด์และเพิ่มเป็นอันดับ 4 ฉันเป็นกองที่สั้นที่สุดในเวลานั้น แต่เมื่อมันเกิดขึ้นหัวหน้าชิปที่เสนอข้อตกลงล้มเหลวในที่สุด เกมมือสั้นส่องไปที่ไมค์ในขณะที่เขาเพิ่มความกดดันให้กับทั้งตัวเขาเองและ Ryan Meeger เด็กชายสองคนมักจะเต้นและฉันก็นั่งลงและดูดอกไม้ไฟ! เครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ส่ง Ryan ไปที่รางและให้ฉันเผชิญหน้ากับ Miikka แต่ขาดชิป 10: 1! ในพริบตาด้วยมือเพียงไม่กี่คน Miyka ก็ครองตำแหน่งแชมป์โกลิอัทปี 2015 และฉันอยู่ในอันดับที่สองในราคา 46,300 ปอนด์ซึ่งเป็นคะแนนสดที่ใหญ่ที่สุดของฉันในเวลานั้นและฉันก็ตื่นเต้น! ฉันเชื่อว่าผลลัพธ์นี้จุดประกายอาชีพการเล่นโป๊กเกอร์ของฉันทันทีหลังจากที่ฉันยอมรับข้อเสนอสำหรับข้อตกลงการสนับสนุนกับ Grosvenor Poker สิ่งนี้ทำให้ฉันมีความมั่นใจมากพอในเกมโป๊กเกอร์ของฉันที่จะใช้เวลาท่องโลกมากขึ้นเล่นเพลงต่าง ๆ และเล่นออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นโกลิอัทจะเป็นคอมพิวเตอร์พิเศษของฉันตลอดไปซึ่งฉันตั้งตารอคอยและรอคอยทุกฤดูร้อน ปีนี้เป็นปีครบรอบสิบปีของโกลิอัท ในช่วงเวลาปัจจุบันที่ไม่เหมือนใครของการระบาดทั่วโลกของ Covid-19 แผนการพิเศษสำหรับการถ่ายทอดสดเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์นี้ได้ถูกยกเลิกไปอย่างน่าเสียดาย อย่างไรก็ตามเรามีความสุขที่ได้อยู่ในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ สิ่งนี้เปิดโอกาสให้เราได้สัมผัสกับโกลิอัทรูปแบบใหม่ในขณะที่ย้ายออนไลน์ไปยัง Grosvenor Poker เป็นครั้งแรก! ไม่มีใครลืม "ครั้งแรก" นี้ได้อย่างแน่นอน! เคล็ดลับการวิ่งลึกที่ดีที่สุดในการแข่งขันภาคสนามขนาดใหญ่มีสมาธิและขจัดสิ่งรบกวน ไม่ว่าจะเป็นแบบสดหรือออนไลน์การเบี่ยงเบนความสนใจอาจส่งผลเสียต่อผลลัพธ์ของคุณ แม้ว่าคุณจะไม่ได้เข้าร่วมในมือข้อมูลสำคัญจะถูกนำเสนออย่างต่อเนื่องซึ่งคุณจะสามารถใช้ได้เมื่อคุณเข้าร่วมในหม้อกับผู้เล่นในภายหลัง ดังนั้นให้ความสนใจละเว้นโทรศัพท์ของคุณดูโต๊ะและเล่นโต๊ะออนไลน์ให้น้อยลงเพื่อให้คุณจำการกระทำได้ดีขึ้น จะดีที่สุดคุณต้องเอาชนะสิ่งที่ดีที่สุด อย่ากลัวผู้เล่นคนใดคนหนึ่งในโต๊ะและอย่าให้ความเห็นที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับความดีหรือไม่ดีของผู้เล่นที่มีอิทธิพลต่อวิธีที่คุณเล่นกับเขาในมือ ผู้เล่นเป็นคนที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงที่สามารถและส่งผลต่อเกมของพวกเขา ประเมินและปรับตัวตาม แต่สู้อย่างกล้าหาญ วิถีชีวิตและจิตใจที่ดีต่อสุขภาพ จำไว้ว่าการตัดสินใจนอกตารางส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจที่โต๊ะ การเลือกวิถีชีวิตของคุณเมื่อคุณไม่ได้เล่นโป๊กเกอร์จะส่งผลต่อการเล่นที่ดีเมื่ออยู่ที่โต๊ะ การนอนหลับให้เพียงพอการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญ โป๊กเกอร์เป็นกีฬาที่มีสติดังนั้นการตื่นตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญมันอาจจะแตกต่างกับการวิ่งลึกเข้าไปในคอมพิวเตอร์หรือไม่หากเริ่มเมื่อยล้า ประสิทธิภาพของเวลาพักผ่อน ใช้เวลาพักอย่างมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพในช่วงเวลาสั้น ๆ ที่คุณได้รับในช่วงพักโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ เดินเร็ว ๆ เพื่อให้เลือดไหลหลังจากนั่งไปประมาณหนึ่งหรือสองชั่วโมง การใช้เวลาส่งข้อความหรือพูดคุยเกี่ยวกับการเต้นที่ไม่ดีเป็นการเสียเวลาโดยสิ้นเชิงในความคิดของฉัน หลีกเลี่ยงการปฏิเสธโดยการอยู่รอบตัวคุณด้วยคนที่คิดบวกมีความสุขและสนุกสนาน ใช้เวลาในการหัวเราะและผ่อนคลาย ฉันอยากจะแนะนำให้คุณใช้เวลาในการเล่นรอบคัดเลือกดาวเทียม การประสบความสำเร็จในสิ่งนี้จะหมายถึงการเล่นคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นในราคาเพียงเล็กน้อยช่วยลดความกดดันในการเล่นนอกเหนือจากระดับความสะดวกสบายของเงินของคุณ ฉันได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติสำหรับกิจกรรมหลักผ่านดาวเทียม มีผู้เล่นออนไลน์จำนวนมากขึ้นทุกวันที่คุณยังสามารถเล่นและมีโอกาสที่จะชนะการมีส่วนร่วมของคุณน้อยลงเช่นฉันเช่นกัน ฉันหวังว่าคุณจะทำตามที่คาดไว้ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่น่าทึ่งด้วยโครงสร้างที่ดีไร้เหตุผลซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่เห็นในการซื้อระดับนี้โดยมุ่งเป้าไปที่ทั้งนักเล่นเกมและมืออาชีพ ยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากนี่จะเป็นโกลิอัทออนไลน์คนแรกในประเภทนี้และเรารู้ดีว่าประสบการณ์ "ครั้งแรก" นั้นพิเศษเพียงใดดังนั้นอย่าพลาด! นี่เป็นโอกาสของคุณที่จะมีชื่อต่อไปในถ้วยรางวัลโกลิอัทขนาดใหญ่พร้อมกับแชมป์เก่า ๆ โชคดีมาก xKx สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ National Online Goliath คลิกที่นี่ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็น
ปอยเปต คาสิโน เกมส์ยิ่งปลา คาสิโน ได้เงินจริงไหม เล่น คาสิโน คาสิโน191 คาสิโน 88
วันเปิดโป๊กเกอร์: เตรียมกลับสู่เกมสด
By admin | | 0 Comments |

20 มกราคม 2021 กลยุทธ์โป๊กเกอร์วันนี้ 20 มกราคม 2021 เป็นวันเปิดทำการในสหรัฐอเมริกา เป็นช่วงเวลาแห่งความหวังและการต่ออายุ นอกจากจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังแล้วยังมาพร้อมกับชุดของการเอิกเกริกและพิธีที่จัดไว้อย่างดีโดยแต่ละชุดมีระเบียบและขั้นตอนเป็นของตัวเอง ก่อนที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของเราจะปกครอง - ก่อนที่เขาจะสาบานได้ - เขาต้องเรียนรู้กฎและขั้นตอนของประเทศของเราเพื่อที่เขาจะได้เตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติอย่างเต็มที่ เกมใหม่กำลังเล่นในอเมริกา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้ว่าคุณกำลังเหยียบอะไรเมื่อคุณกลับไปที่โต๊ะ (ภาพ: Jon McNaughton) ในทำนองเดียวกันพวกเราหลายคนในช่วงต้นปี 2564 กำลังตกอยู่ในห้วงแห่งการเริ่มต้นใหม่ในโป๊กเกอร์ ด้วยความคาดหวังของวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาและการแสวงหาผลประโยชน์เก่า ๆ ของเรายังคงปิดอยู่พวกเราหลายคนจะเริ่มเล่นเกมที่เราไม่เคยเล่นมาก่อน วันเปิดตัวอาจเป็นช่วงเวลาแห่งการมองโลกในแง่ดี แต่มีงานมากมายที่ต้องทำดังนั้นตอนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการเริ่มเล่นโป๊กเกอร์ใหม่ ก่อนที่เราจะเล่นโป๊กเกอร์สดมือแรกฉันขอแนะนำให้ผู้เล่นที่จริงจังทำความคุ้นเคยกับแปดหัวข้อต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับเกมเหล่านี้ อย่าคิดว่าห้องที่คุณกำลังจะเล่นใช้งานได้เหมือนกับห้องเก่าของคุณก่อนที่จะเกิดโรคระบาด นี่คือการบริหารโป๊กเกอร์แบบใหม่ เราต้องการเข้าสู่การเปิดตัวโป๊กเกอร์ของเราที่มีข้อมูลทั้งหมดที่เราต้องการเพื่อสร้างและรักษาความได้เปรียบ กฎและวิธีการที่ดีที่สุดคือทราบกฎและขั้นตอนของห้องก่อนเล่นที่นั่น เป็นเรื่องจริงที่คุณสามารถไปตามกระแสและพยายามหยิบของขึ้นมาได้ในขณะที่เล่น แต่วิธีนี้ก็มีความเสี่ยง ตัวอย่างเช่นเพื่อนชาวอเมริกันคนหนึ่งของฉันซึ่งเล่นเป็นครั้งแรกในสหราชอาณาจักรได้ประกาศว่าเขาตายในมือเพราะเขาพูดถึงเรื่องนี้อย่างหลอกลวงบนแม่น้ำในขณะที่พยายามให้คู่ต่อสู้โทรหา "ห้องกาแฟ" แห่งนี้ถูกห้ามและกฎถูกบังคับโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า ในทำนองเดียวกันฉันเล่นในเกมเหย้าที่วางชิปบนไพ่คว่ำหน้าแสดงว่าคุณกำลังพับแม้ว่าในสถานที่ส่วนใหญ่จะแสดงให้เห็นว่าคุณกำลังจับมืออยู่ ดังนั้นเรียนรู้กฎทั้งหมดก่อนที่คุณจะเล่น ต่อไปนี้เป็นคำถามเฉพาะบางส่วนที่จะถามเมื่อเล่นในห้องเป็นครั้งแรกหรือเป็นครั้งแรกเป็นเวลานาน: การซื้อขั้นต่ำและสูงสุดสำหรับเกมของคุณคืออะไร? กฎสำหรับบ้านคร่อมคืออะไร? มันเล่นแคชหรือไม่? คาสิโนบางแห่งเล่นบิล $ 100 เท่านั้น ในห้องอื่น ๆ พวกเขาไม่เคยเล่นด้วยเงิน สิ่งสำคัญคือต้องรู้ก่อนกด All-in คุณสามารถเล่น "โอเวอร์" ได้หรือไม่? ในบางห้องคุณสามารถเล่นเกินขีด จำกัด ของโต๊ะกับใครก็ได้ในโต๊ะที่ต้องการเล่นในระดับนั้นแม้ว่าส่วนที่เหลือของโต๊ะจะเล่นด้วยเงินเดิมพันที่ต่ำกว่าก็ตาม มีการบังคับอย่างเคร่งครัดในการส่งชิปของคุณไลน์ถือเป็นการเดิมพันหรือเพิ่มหรือไม่? คุณต้องออกจากโต๊ะนานแค่ไหนก่อนที่จะถูกยกขึ้น? พวกเขามีกฎ "บุคคลที่สามเดิน" หรือไม่? 2. โปรโมชั่นและคอมป์โปรดจำไว้ว่าห้องต่างๆแตกต่างกันไปในเรื่องโบนัสเมื่อมีมือสูงรางวัลที่มีจังหวะที่ไม่ดีและของแถมและสิ่งล่อใจอื่น ๆ ผู้เล่นมักจะให้เงินสนับสนุนโดยการหักเงินกองกลาง โปรโมชั่นบางรายการมีเฉพาะบางช่วงเวลาในบางวัน สิ่งสำคัญคือต้องทราบกฎการจัดอันดับพิเศษ คุณไม่ต้องการเล่นเกมในวันอาทิตย์โดยมีโปรโมชั่นลดลง $ 2 เพียงเพื่อที่จะพบว่าโปรโมชั่นที่คุณระดมทุนมีให้เฉพาะในวันพุธเท่านั้น ในทำนองเดียวกันคุณต้องการทราบว่ามีคุณสมบัติอย่างไร เล่นในห้องใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันเกือบจะสูญเสียมือที่หายไป มันเป็นสิ่งที่ดีที่ฉันไม่ได้ทำในขณะที่ผู้เล่นคนอื่น ๆ ที่โต๊ะเตือนฉันว่าฉันได้รับรางวัลแจ็คพอตรองด้วยจังหวะที่ไม่ดีถึง $ 1,000 บางห้องมีอาหารการแข่งขันฟรีโรลโบนัสเงินสดและแม้แต่ห้องฟรีสำหรับผู้เล่นหลังจาก จำนวนชั่วโมงการเล่นขั้นต่ำ คุณมักจะต้องกรอกแบบฟอร์มล่วงหน้าเพื่อนับชั่วโมงของคุณ ด้วยการคราดและโปรโมชั่นลดลงราคาของโป๊กเกอร์อาจแพงมาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับทุกสิ่งที่คุณมีสิทธิ์ การ์ดผู้เล่นห้องโป๊กเกอร์สาธารณะเกือบทุกแห่งกำหนดให้คุณต้องได้รับการ์ดผู้เล่นเพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับโปรโมชั่นหรือเล่นในทัวร์นาเมนต์ เว้นแต่คุณจะมีเหตุผลที่จะไม่เปิดเผยตัวตนที่โต๊ะหรือไม่สนใจที่จะรับสื่อส่งเสริมการขายที่ไม่ต้องการจริงๆคุณจะต้องซื้อมาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้มันเมื่อคุณเล่น ในห้องส่วนใหญ่คุณจะได้รับเงินระหว่างเล่นซึ่งคุณสามารถใช้เป็นค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของคาสิโน Rake ผู้เล่นจ่ายเงินเพื่อเล่นโป๊กเกอร์ได้อย่างไร? เกมเกือบทั้งหมดเป็นเกมที่มีเงินที่ดึงออกมาจากเงินกองกลางเมื่อสิ้นสุดมือ หลายเกมที่มีการเดิมพันสูงกว่าจะต้องเสียเวลาทุกๆ 30 นาที คุณต้องรู้ว่าคุณจ่ายเท่าไหร่และจ่ายเมื่อไหร่ แม้ว่าผู้เล่นมือสมัครเล่นส่วนใหญ่จะไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ แต่สิ่งสำคัญสำหรับผู้เล่นอัจฉริยะที่จะต้องรู้เนื่องจากสิ่งนี้ส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรของคุณ สิ่งนี้อาจส่งผลต่อกลยุทธ์ของคุณด้วย ตัวอย่างเช่นหากมีนโยบายไม่มีการปัดคุณสามารถเล่นฟล็อปได้แตกต่างจากที่คุณรับ $ 4 ก่อนฟล็อปโดยไม่คำนึงถึงการเดิมพัน Tips ดีลเลอร์พึ่งเคล็ดลับทำมาหากิน ในความคิดของฉันทุกคนควรให้คำแนะนำแม้ว่าตัวแทนจำหน่ายจะรวมตัวกันก็ตาม แต่แน่นอนว่ามีแรงจูงใจที่ดีกว่าในการให้คำแนะนำตัวแทนจำหน่ายที่ดีรวดเร็วหรือดีอย่างอื่นหากพวกเขาเก็บเคล็ดลับของตัวเอง คุณอาจต้องการทราบสิ่งนี้ก่อนที่จะโยนชิปที่เจ้ามือเป็นประจำเมื่อคุณชนะในมือ Creature Comforts เรียนรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับทุกสิ่งที่คุณอาจจะใช้ในช่วงการเล่นเกมของคุณ บางอย่างเห็นได้ชัด แต่บางครั้งก็ไม่เป็นเช่นนั้น ครั้งหนึ่งฉันเคยเล่นเกมในเรโนลต์ที่พวกเขาไม่มีห้องน้ำในห้องโป๊กเกอร์และหลังจากพลาดห้องน้ำตรงหน้าห้องฉันก็หลงทางในการค้นหา ฉันพบว่าตัวเองอยู่อีกชั้นและพลาดเกือบ 10 มือก่อนที่จะหาทางไปเกม อย่าลืมหาข้อมูลเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ห้องพักบางห้องให้บริการเครื่องดื่มฟรีบางห้องมีบุฟเฟ่ต์ฟรีในบางช่วงเวลาในขณะที่ห้องอื่น ๆ มีเมนูโป๊กเกอร์ลดราคา คนอื่นเสนอตัวเลือกร้านอาหารมากมายในราคาที่ต่ำกว่าในบางช่วงเวลาด้วยการ์ดผู้เล่น ตารางการแข่งขันคุณจะต้องการทราบว่าทัวร์นาเมนต์จะเริ่มขึ้นเมื่อใดหากคุณวางแผนที่จะเล่น ยิ่งไปกว่านั้นมันช่วยให้ผู้เล่นแต่ละคนทราบตารางการแข่งขันเนื่องจากจะกำหนดการขึ้นและลงของโป๊กเกอร์สดในห้อง คุณมักจะไม่ต้องการมาถึงห้องโถงใหม่ในเวลา 12.00 น. หากพวกเขามีการแข่งขัน 14:00 น. เนื่องจากเกมเงินสดอาจจะแน่นมาก ก่อนการแข่งขันผู้เล่นเกมเงินสดมักเล่นอย่างรัดกุมเพียงแค่ฆ่าเวลาและรอมือที่แข็งแกร่งที่สามารถชนะการซื้อในทัวร์นาเมนต์ได้ ในทางกลับกันหากมีทัวร์นาเมนต์ Early Bird เวลา 9.00 น. การมาถึงเกมเงินสดในตอนเที่ยงอาจเหมาะที่สุดเนื่องจากผู้เล่นที่ออกจากทัวร์นาเมนต์อาจหายไปจากการทุ่มซึ่งสร้างเกมแคชที่ยอดเยี่ยม 8. ปลอดภัยโอนเงินผ่านธนาคารเครดิตคาสิโนและตู้เอทีเอ็มตรวจสอบว่ามีความปลอดภัยสำหรับผู้เล่นในมือหรือไม่ แม้แต่ลูกกลิ้งที่ต่ำก็สามารถใช้ประโยชน์จากการไม่ต้องยืนต่อแถวทุกครั้งที่ต้องการเข้าหรือจ่ายเงินในตอนท้ายของเกม ในทำนองเดียวกันจะปลอดภัยกว่าที่จะไม่ต้องถือแบ๊งค์เข้าและออกจากห้อง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าห้องนั้นอยู่ในส่วนที่ไม่มั่นคงของเมือง) หากคุณเล่นนอกบ้านและวางแผนที่จะซื้อในทัวร์นาเมนต์ใหญ่หรือเล่นเกมที่ใหญ่กว่าคุณควรรู้วิธีโอนเงินหรือตั้งค่าเงินกู้คาสิโนอย่างชัดเจนเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลด้วยเงินของคุณ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ที่จะทราบว่ามีตู้เอทีเอ็มอยู่ใกล้ ๆ หรือไม่หากคุณสามารถใช้บัตรเครดิตของคุณที่นั่นได้และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นอย่างไร หากไม่มีอะไรอื่นการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เครื่องจักรส่วนใหญ่เรียกเก็บจะเป็นประโยชน์ในการยับยั้งไม่ให้ดักฟังหากคุณจ่ายเงินไปจนหมด * * * วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ข้อมูลใด ๆ ข้างต้นคือพูดบนพื้นผู้จัดการกะหรือผู้จัดการห้องโป๊กเกอร์ นำรายการสิ่งที่คุณต้องการเรียนรู้จากนั้นถามคำถามด้วยรอยยิ้ม หน้าที่ของพวกเขาคือการนำผู้เล่นใหม่เข้ามาในห้อง นั่นคือวิธีที่พวกเขาอยู่รอด สิ่งที่คุณไม่ต้องการทำคือปรับแต่งตัวแทนจำหน่ายของคุณด้วยคำถามเหล่านี้ทั้งหมด มีตัวแทนจำหน่ายเพื่อส่งการ์ดและให้เกมดำเนินต่อไป คำถามของคุณจะทำให้ไขว้เขวและเบื่อหน่าย นอกจากนี้ยังเตือนฝ่ายตรงข้ามที่ระวังว่าคุณเป็นผู้เล่นที่เฉียบคมซึ่งโดยทั่วไปไม่ใช่ความคิดที่ดี เขียนโดย Ashley Adams โรงสีผู้ซื่อสัตย์เด็กอายุ 7 ขวบเจ้าของรายการ "House of Cards Radio" และเป็นผู้เขียน Winning Poker เป็นเวลา 30 นาทีต่อวัน (D&B Publishing, 2020) แบ่งปันเรื่องราวนี้ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ โพสต์ที่เกี่ยวข้องคุณรู้เกี่ยวกับฟอรัมโป๊กเกอร์ของเราหรือไม่? พูดคุยเกี่ยวกับข่าวโป๊กเกอร์ล่าสุดในฟอรัม CardsChat
แทงบอล คาสิโน sa คาสิโน คาสิโน ออนไลน์ มือถือ คาสิโนtrue wallet ไม่มีขั้นต่ำ คาสิโนbet
Becoming A Poker Pro
By admin | | 0 Comments |

The idea of being a poker pro is alluring. You are your own boss. You play when you want. You study when you want. You have nearly infinite vacation days. You can travel on a whim to a tournament series on the east coast, or take a month traveling in Europe, and find grind sessions when your schedule allows for it. That’s a sexy life if you ask me.But being a poker pro is more than just a cool title. There are lots of things to consider before you pull the trigger and quit your day job. If you’ve been flirting with the idea of going pro, give this podcast episode a listen and the entire guide a read.This guide is complete with my opinions on the matter, but please check with your accountant and local tax experts for answers that are personal to you, your situation, and your exact location.What Is Your Survival Number?Do you know exactly how much it would take to maintain a cost of living that appeals to you? This includes rent/mortgage, utilities, food, entertainment, etc. Of course, if you are single living in Vegas this number will be far lower than if you are supporting a family of 4 in NYC. And to be honest, whether you end up going pro or not you should know your bare minimum number to maintain your lifestyle. Take a moment and jot down the lowest amount of money you would need to earn to retain a lifestyle you would be OK with.Poker Winnings & EstimatesMost players consider going pro after a period of poker success – maybe that’s a great month at the tables or it’s a solid year. And when they start fantasizing about quitting their job and playing full-time, they do all of their calculations on their current winrate. This is an issue for a few reasons:The smaller the sample of recent wins, the less reliable they areYour winrate today is not a perfect predictor of future winratesYour winrate will change when you start playing full-timeFor instance, a $1/$2 live player has been crushing for $32/hr over the last month (60hrs of play). Forgetting for a moment that 60hrs of live play is only about 1.8K hands, which is a very minimal sample size – they would start calculating a possible full-time poker income. They start by saying “well, I’m going to play 40hrs/week and I’ll just multiply 32*40*52 and get my annual gross income of ~66K”This is wrong on SOOOOO many levels. Your current job may require 40hrs/week, but as a pro you would set your own schedule. For giggles, go find anyone who has ever gone pro and ask them how many hours/week they put in the very beginning vs 6 months later. Trust me – the number almost always trends downwards. You also won’t play every week – especially if you are traveling for the tournament circuits and you’re going to need decompression time after extended trips.do you have the self-discipline to set and keep a grind schedule?Oh yeah…and that $32/hr they started working with – that’s a nonsense number too. That’s $32/hr in recent time which is above the average hourly rate in that game AND it’s not significant at all due to the sample size. Also remember that even if your winrate in this game were $32/hr – that’s THIS game. You can almost never get a special home game to run enough hours per week for you to play it enough, and your winrate can be very different in various locations. Split Tip: When running this calculation, take your recent hourly rate and divide it in half. Then multiply it by 1200 (30hrs/week * 40 weeks/year). If you could reasonable live on that gross annual income, continue reading… The RakeNo, I’m not talking about the rake that gets taken out of every pot you play. I’m talking about the bigger rakes – like taxes and other expenses. This gets massively overlooked by most players considering this transition, so let’s break it down.If you currently work a normal 9-5, chances are the taxes are automatically taken out of your paycheck. And in the beginning of a new year you file your taxes, and voila, you get some money back from the government. Awesome!As a poker pro, you are responsible for paying your own taxes and you’re almost always going to have write a large check to the IRS in the beginning of each new year – yeah…they aren’t sending you a check anymore. Welcome to being your own boss!Taxes range from state to state, yet alone from country to country. Some places have tax-free gambling winnings, but most don’t. Check with your local tax professional and run some numbers with them. Even if they charge you for an hour or so of their time – it’ll be the best money you’ve ever spent. Get answers on this stuff early and avoid being surprised at tax time. There is nothing worse than getting a bill for $20K when you weren’t expecting it. Split Tip: Figure out your expected tax rate and remove that from your gross annual income. If you are in the US and just want to ballpark it, just use a 25% tax rate for estimation purposes. So if your estimated gross annual income is $100K, setting aside 25% for taxes leaves you with $75K to live on… Listen to the Paying Taxes as a Poker Player podcastAlong these same lines are poker-related expenses. Now, a traveling tournament/circuit player is going to have much higher expenses due to all the travel, hotel/AirBnB, etc. – so if you plan on going that direction make a one-year plan and figure out the estimated cost. Can you reasonably handle that bill with the annual income minus taxes that you calculated from above, or is it too high?Which brings us BACK to taxes. If you currently have a 9-5, chances are you file your poker winnings as a recreational player (you ARE already filling taxes as a poker player, right?). When you switch over to being a full-time poker player you can file as a pro (again, check with your accountant for information on your exact situation), and as a pro you get taxed differently and as I understand it this makes it easier to write off poker-related expenses such as training, traveling for poker tournaments, etc. This can massively influence your tax burden – so if you are serious about making this transition – PLEASE GO SPEAK WITH YOUR ACCOUNTANT!Work HoursIf you made it this far through the guide and are STILL interested, high-five! Now it’s time to talk about the stuff that nobody wants to talk about openly. As your own boss, you get to set your own hours. This is attractive in theory, but something many people struggle with. It takes a lot of motivation and discipline to set hours and keep those hours – and when dealing with the mental swings of being a poker player it can be very tough.First, think of a normal 9-5. You show up, you work for a few hours, you grab lunch, you work for a few more hours, and then you go home – and chances are there was some Facebook time and/or inter-office socialization in between those working hours. In a normal non-commission job you get paid whether you put in an A+ day or a C- day. Hell, you could have a D+ month and chances are you wouldn’t lose your job. THIS DOES NOT WORK AS A POKER PLAYER.Go ahead, try and put in D+ work for a week on the tables and see how your winrate is affected. And besides that, you don’t get paid for lunch. You don’t get paid vacations. You don’t get paid to peruse Facebook. You don’t get paid unless you put in work AND avoid running like hell. And this is the honest truth that players who consider this transition need to face: it’s VERY difficult to put in the necessary volume at the highest-caliber when you are running like hell.This issue is that most players consider this transition when they are in a good season of poker. Things have been going well, they’ve been banking away some money, and things are looking up. They don’t consider the impact of a bad week or bad month and how that would affect them mentally (and how that then trickles into how well they play and how many hours they can reasonable put in) – yet alone when a bad month stretches into multiple.how would a bad poker week or month affect you mentally?You won’t know exactly how you would handle this until it actually happens – but be brutally honest with yourself. If you’ve encountered rough stretches in life and it’s resulted in you being utterly-depressed and unable to function well – that’s going to happen when you are a poker pro. And to be honest, for people like that, playing poker as their sole source of income is a pretty awful idea IMO.Study HoursLet’s say the overly-inflated winrate you were so stoked about winning for the next 3 years was real – you’d need some serious study to continue making that winrate over time. Poker is constantly in flux and the game is constantly getting tougher – which means you need to study diligently to stay on top of the game. But there are two issues here:Most players aren’t used to studying 10+ hours/weekStudying enough can be difficult during bad stretchesBe honest with yourself about your poker study habits when things are going well and when things are going poorly. I personally get a bit addicted to study when things are going poorly – which is good for getting out of bad stretches faster but not great for work-life balance.Raw NumbersNow that we’ve worked through the bummer stuff that nobody wants to talk about (but we all desperately need to think about), let’s get into some math. Remember, these are mostly my opinions and estimates and your situation may vary significantly.First, figure out your monthly cost of living (COL). This is simply adding up all of the expenses you have in your life. This includes the basics like rent/mortgage and food shopping, down to the smallest of things like your Netflix and Red Chip Poker PRO subscriptions. BTW, you can usually write-off poker-related education like video training memberships when you file as a poker pro. For example purposes let’s say our COL is $3K. Split Tip: When in doubt, over-estimate anything you have to pay for and under-estimate anything you would earn. If things look good in the worst-case, they look GREAT in reasonable-cases! Second, factor in things you are now accountable for. When transitioning from a 9-5 to a poker pro you usually pick up two major things: taxes and health insurance. Most people forget about both – so if your employer has been handling health insurance make sure to factor that into your total COL.Third, estimate gross annual income (GAI). You did this way earlier in the guide…Now, take GAI and multiply it by .75 (this accounts for an estimated 25% tax rate). Take that number and divide it by 12 (this is your monthly estimated income). Subtract your COL. If this number is negative, your plan looks negative as-is. If this number is positive, your plan looks profitable as-is!Keep in mind, this is back-of-the-napkin math and doesn’t account for write-offs, unexpected expenses, increased income when you move up, etc. For a better and more personalized estimate, please speak with your accountant.Nest EggsWhether or not your answer from above was positive or negative, let’s talk about eggs. Yes, they are a delicious breakfast food – but we’re talking about nest eggs as in cash that’s set aside for our transition. In order to go pro, I would want NO LESS than 6 months of cash stashed away. So multiply your COL (including estimated tax obligations) by 6 and have that amount of…